STORK 2.0 - MOBILNÍ TELEREHABILITAČNÍ KOMPLET PRO DISTANČNÍ FYZIOTERAPII A ERGOTERAPII

Vyvinuto ve spolupráci s Českou asociací robotiky, telemedicíny a kybernetiky, ARTAK.

ORIGINÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO DISTANČNÍ TERAPEUTICKÉ REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, SE ZAMĚŘENÍM NA TERAPII POSTURÁLNÍCH PORUCH, BOLESTÍ ZAD A TERAPII HORNÍCH KONČETIN

VYBAVENÍ MOBILNÍHO TELELEREHABILITAČNÍHO KOMPLETU  STORK 2.0 umožňuje distanční (vzdálenou) fyzioterapii a ergoterapii v místě a čase, bez přímého dohledu terapeutem. Soupravu STORK 2.0 lze využít jako fyzio a ergoterapeutickou pomůcku pro terapii stability stoje a stability chůze, pro terapii bolesti zad, terapii trupových svalových dysbalancí a pohybovou terapii horních končetin. 

tenzometrická deska

terapeuticko-herní software

bezdotykový optický senzor

senzor s akcelometrem

náhledová kamera

Šifrovaná zabezpečená medicinská aplikace eAmbulance

Sensory a terapeuticko-herní software je primárně určen pro terapii a doléčení posturálních poruch pacientů se získaným poškození mozku (cévní mozkové příhody, traumatické poškození mozku), s neurogenerativním onemocněním (Parkinson, roztroušená skleróza, nervosvalové onemocnění), pro pacienty s poruchou rovnováhy (senioři, děti s vrozenými neurovývojovými vadami), pacienty po traumatickém poškození dolních končetin (operace, úrazy) a pro pacienty s chronickým vertebroalgickým syndromem (polyetážový vertebrální syndrom, myoskoletální dysbalance a dysfunkce).

Sensory pro horní končetinu jsou určeny pro terapii a obnovu hrubé a jemné motoriky horní končetiny, ruky a prstů, zvýšení aktivního rozsahu pohybu v rameni, lokti a zápěstí, zlepšení svalové síly drobných svalů ruky.

online and offline vzdálená fyzioterapie a ergoterapie

zvýšená intenzita terapie

zvýšená četnost terapie a motivace pacienta

vzdálený dohled terapeuta

stork-telerehabilitation-case

Celý systém tvoří jednu terapeuticko-herní platformu, která je určena k podpoře aktivní terapie pacienta ve vlastním sociálním prostředí pacienta, po primárním zácviku fyzioterapeutem a ergoterapeutem. Tímto způsobem je možné výrazně zvýšit intenzitu terapie a četnost terapie ve vlastním sociálním prostředípacienta, při zachování specifického zaměření terapie. Systém umožňuje vzdálený náhled terapeuta (administrátora) na terapeutický proces a výsledky terapie každého pacienta.

Přenosná telerehabilitační souprava STORK 2.0 je určena pro podporu aktivní terapie pacientů v jejich vlastním životním prostředí po počátečním posouzení a zaškolení u svého terapeuta.Telerehabilitační souprava STORK významně prodlužuje intenzitu a frekvenci terapie bez významného navýšení ceny. Dochází k úspoře času potřebného k návštěvě fyzické ambulance a ke snížení nákladů na dopravu. Telerehabilitační souprava STORK navíc umožňuje terapeutovi na dálku posoudit dodržování rehabilitace, vývoj a výsledky léčby.

Zařízení bylo vyvinuto pod záštitou České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, ARTAK.

REGI BASE High Cube a.s.
Ing. Vratislav Budař
vratislav.budar@regibase.cz
info@regibase.cz
+420 777 777 918

Addresa:
Konviktská 291/24,
110 00 Praha 1, Czech republic

© 2021 Všechna práva vyhrazena